Inilah Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah

Inilah Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah, Inilah Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah

Inilah Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah

Inilah Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan bahwa Ummi Salamah menyebut dalam kesehariannya Nabi paling banyak membaca doa ini.

Salah satu anjuran Nabi Muhammad kepada umat Islam adalah selalu berdoa, memohon kepada Allah.Meminta ketetapan hati adalah satu anjuran yang diajarkan Nabi.

Inilah Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan bahwa Ummi Salamah mengisahkan kesehariannya Nabi paling banyak membaca doa beikut ini :

Doa Paling Sering Diucapkan Rasulullah


“Ya Muqallibal Quluubi tsabit Qalbi ‘Alaa diinik. ”

Artinya : Ya Allah yang mampu menggoyahkan hati,tetapkanlah hatiku atas agama Engkau.

Beikut hadis tersebut :

“Dari Syahribni Khausab berkata:Aku bertanya kepada Ummi Salamah ra.Ya Ummi Mu’miniin, waktu Rasulullah ada di sisimu,doa apakah yang terbanyak diucapkan oleh Rasulullah SAW?Ummi Salamah menjawab:“Doa Rasulullah yang terbanyak adalah Ya Muqallibal Quluubi tsabit Qalbi ‘Alaa diinik”. ” HR. Tirmidzi.

Baca Juga:Waspadalah Akan Film Uttaran Bagi Anak Anda

Semoga Bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *